Hlavným cieľom združenia je zodpovedný, aktívny a  kreatívny životný štýl detí, ako aj ich rodičov, s dôrazom na úctu k rodine, spoločnosti a prírodným hodnotám, o ktorý sa snažíme samostatnou výchovou a vzdelávaním detí s využitím metód a prvkov montessori pedagogiky („Pomôž mi, aby som to dokázal sám“). Veľmi dôležité je pre nás aj zmysluplné trávenie voľného času detí, rodičov a celých rodín spolu. Preto ponúkame voľnočasové aktivity, akcie, vzdelávacie programy a kurzy v rôznych oblastiach, ktoré pomáhajú rásť deťom ale aj ich rodičom.