Program dňa

8,00 – 8,30 Príchod do škôlky

8,00 – 9,45 Montessori blok

9,45 – 10,00 Desiata

10,00 – 10,30 Elipsa

10,30 – 12,00 Pobyt vonku

12,00 – 12,30 Obed

12,30 – 15,00 Príprava na oddych, spánok a relaxačné aktivity

15,00 – 15, 30 Olovrant

15,30 – 17,00 Záujmové aktivity, pobyt vonku

Záujmové aktivity

Plávanie

Plavecký kurz pod vedením certifikovaného inštruktora v klube Plutvička – 1 x týždenne.

Angličtina

Lekcie angličtiny vedené hravou formou – 2 x týždenne.

Ľudové tance

Hudba, tanec, ľudové hry a tradície pod vedením tanečníčky Julky.

Predškolská príprava

Deti pripravujeme individuálne počas celého dňa podľa ich potrieb. Spoločná predškolská príprava detí plánujúcich nástup do ZŠ prebieha v poobedných hodinách v čase od 13,30 do 14,30.