Detský klub Zahrajda je malou škôlkou rodinného typu s prvkami Montessori pedagogiky. V prostredí rodinného domu, v malom kolektíve detí (10) a s dvomi sprievodkyňami si tu svorne nažívame a zažívame tento náš krásny svet na vlastnej koži so všetkým čo k tomu patrí.

Snažíme sa deťom vytvoriť prostredie založené na láskavých vzťahoch, rešpektovaní sa navzájom a na vzájomnej dôvere. To čo nám prináša každodenný život sa snažíme preniesť do pripraveného prostredia podľa princípov Marie Montessori a zážitkovou formou do pripravených tém, rozhovorov, prechádzok či výletov.

Rastieme každý deň o trošku vyššie a trošku ďalej spolu vykračujeme…s našej triedy, záhrady, mesta aby sme deťom pomohli vykročiť do sveta ako vnímavým ľudom, ktorý poznajú a vážia si seba, ľudí okolo seba a svet v ktorom žijú.

Škôlka je určená pre deti od 2,5 – 6 rokov.

V kolektíve je 10 detí a prítomné sú 2 sprievodkyne.

Začíname o 8,00 ráno a lúčime sa s vami buď o 12,30 pri poldennej dochádzke alebo 17,00 pri celodennej dochádzke.

Deti prijímame počas celého roka. Jediným obmedzením je plná kapacita škôlky.