Detský klub Zahrajda

Celodenný program – od 8,00 do 17,00 – 500 Eur/mesiac – vrátane krúžkov

Poldenný program – od 8,00 do 12,30 – 450 Eur/mesiac – vrátane krúžkov

Cenník platný od 1.7.2021

Cena nezahŕňa stravné náklady (desiata, obed, olovrant, ovocie a pitný režim na celý deň). Stravné na deň je 5 Eur.

Kurz Montessori škôločka

Doobedný program od 8,00 do 12,30 3 x do týždňa (dni podľa ponuky) – 23 Eur/doobedie

Doobedný program od 8,00 do 12,302 x do týždňa – (dni podľa ponuky) – 23 Eur/doobedie

Cena nezahŕňa stravné náklady (desiata, obed, olovrant, ovocie a pitný režim na celý deň). Stravné na deň je 5 Eur.