Kurz Montessori škôločka je adaptačným programom detského klubu Zahrajda. Program svojou štruktúrou a obsahom simuluje pobyt v Montessori materskej škôlke. Cieľom adaptačného programu v slovenčine je pripraviť deti na odlúčenie od rodičov počas doobedia. Program zahŕňa Montessori aktivity, pohybové aktivity, spoločné stravovanie, osobnú hygienu či pobyt vonku. Ide o kvalitný program založený na princípoch Montessori pedagogiky.

V našej miniškôločke budú mať deti k dispozícii kvalitne pripravené prostredie s dôrazom na oblasť praktického života a zmyslovej výchovy, spoločne s plávaním a inými pohybovými aktivitami. Vaše dieťa dostane dostatok zmyslových vnemov na skúmanie, experimentovanie a spoznávanie cez pohyb či praktickú “hmatateľnú” skúsenosť.  To všetko v príjemnom prostredí rodinného domčeka  s herňami, telocvičňou, bazénom a krásnou záhradou. Z tejto pozitívnej skúsenosti bude vaše dieťa ťažiť po celý zvyšok svojho života.

Cieľom Montessori škôločky je:

  1. Zvládnuť vzájomnú doobedňajšiu odluku dieťaťa od rodiča podľa výberu od jedného po 3 dni v týždni.

  2. Nácvik hygienických návykov v závislosti od veku dieťaťa.

  3. Zvykanie si na inú dospelú osobu a malý kolektív, čo umožňuje okrem individuálneho prístupu lektorky ku každému z nich aj spoznávanie sa detí navzájom. V skupinke je 6 – 8 detí a sú im k dispozícií 2 lektorky.

  4. Návyk na škôlkarsky režim: Poriadok a činnosti – program simuluje aktivity v škôlke s denným doobedňajším programom doplnené o prvky Montessori pedagogiky.

  5. Montessori prostredie a pohybová príprava: Deti sa budú venovať rôznym pohybovým činnostiam v telocvični, zaradené bude cvičenie na prevenciu proti plochým nôžkam a pohyb v prírode.