Výber letného tábora

Údaje rodiča

Meno a priezvisko rodiča

E-mailová adresa

Telefónne číslo

Údaje dieťaťa

Meno a priezvisko dieťaťa

Rok narodenia dieťaťa