Lenka Giačová
Detský klub Lenka Giačová, ktorá má vysokoškolské vzdelanie v odbore predškolská pedagogika a vychovávateľstvo. Absolvovala akreditovaný kurz Montessori pedagogika pre Mš v Čechách. Je tiež lektorkou pohybových aktivít detí predškolského veku Babyfit a lektorkou plávania detí do 6 rokov (Eva Kiedroňová). Absolvovala kurz Hejného metódy učenia matematiky pre MŠ a kurz Tvorivá trieda pre tvorivých pedagógov. Roky organizuje tábory pre deti a rodiny s deťmi.


„Najviac som sa pre svoju rolu učiteľa naučila na troch miestach : v stredisku u saleziánov ako animátorka stretiek, táborov, akcií (kto zažil vie), v Prešporkove – úžasnom rodinnom centre s úžasnými žienkami (kto si skúsi štatutárovanie a život v komunite ľudí rovnakej krvnej skupiny, vie o čom je reč) a v rodine – bohatý rodinný život, plný prekvapení, zvratov a výziev – mám troch akčných synov.“

Natália Kavecká

Kristína Gregor