Lenka Giačová
Vedie detský klub Zahrajda. Má vysokoškolské vzdelanie v odbore predškolská pedagogika a vychovávateľstvo. Absolvovala akreditovaný kurz Montessori pedagogika pre Mš v Čechách. Je tiež lektorkou pohybových aktivít detí predškolského veku Babyfit a lektorkou plávania detí do 6 rokov (Eva Kiedroňová). Absolvovala kurz Hejného metódy učenia matematiky pre MŠ. Roky organizuje tábory pre deti a rodiny s deťmi.


„Najviac som sa pre svoju rolu učiteľa naučila na troch miestach : v stredisku u saleziánov ako animátorka stretiek, táborov, akcií (kto zažil vie), v Prešporkove – úžasnom rodinnom centre s úžasnými žienkami (kto si skúsi štatutárovanie a život v komunite ľudí rovnakej krvnej skupiny, vie o čom je reč) a v rodine – bohatý rodinný život, plný prekvapení, zvratov a výziev – mám troch akčných synov.“

Natália Mikušová

Naty vyštudovala špeciálnu pedagogiku, v ktorej sa špecializovala na deti s telesným a mentálnym znevýhodnením. Pracovala ako lektorka Play Wisely a tiež ako terapeutka Dúhovej terapie hrou. Po dokončení štúdia sa rozhodla stať plnohodnotnou súčasťou našej škôlky. Súčasne však spolupracuje aj na programe Omama od OZ Cesta von. Absolvovala akreditovaný kurz bazálnej stimulácie, kurz Hejného metódy učenia matematiky pre MŠ, kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný. Vďaka viacerým seminárom stihla nahliadnuť aj do sveta autizmu. Okrem toho je hudobníčkou naslovo vzatou, skončila aj ZUŠ s klavírom a violončelom.

„Napriek tomu , že som sa zúčastnila mnohých seminárov, školení či kurzov, do detského sveta ma najviac vtiahli tábory, stretká a rôzne podujatia, ktoré sme ešte počas tínedžerských časov organizovali ako dobrovoľníci. Podať dieťaťu ruku na jeho ceste, nech už je akákoľvek, vnímam ako moje jednoznačné poslanie.“

Veronika Koštová

Veronika má vyštudovanú predškolskú a elementárnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Momentálne končí magisterské štúdium v odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Absolvovala rôzne vzdelávacie kurzy cez eRko a tanečný odbor na ZUŠ.

Prvé skúsenosti s prácou s deťmi som nadobudla ako táborová vedúca a animátorka stretiek. Chytilo ma to natoľko, že som sa rozhodla ísť študovať pedagogiku. Asi to máme v rodine, keďže moja mamina a teta sú učiteľky v materskej škole. Prax som získavala aj v jasliach pri najmenších. Tam som pochopila, a to ma zároveň na mojej práci baví, že pri deťoch je každý deň iný. Môžem vidieť ako rastú, všetko poznávajú a aký radostný a dobrodružný je ich svet.“

Kristína Časnochová

Kika je študentkou predškolskej a elementárnej pedagogiky na Trnavskej univerzite. Predtým absolvovala anglické bilingválne gymnázium. Už šiesty rok sa venuje aj dobrovoľníckej činnosti ako animátorka. Pracuje s deťmi a mládežou, ktorým sa venuje nielen v lete na táboroch ale aj celoročne formou stretiek. Okrem blízkeho vzťahu k deťom má aj blízky vzťah k hudbe a hudobným nástrojom, ktorý rada prenáša aj do práce s deťmi. Rada vymýšľa rôzne hudobné aktivity.

„Lepšiu prácu pre seba, ako je práca s deťmi si ani neviem predstaviť. Je to práca, kde sa nikdy nenudíte a navyše sa pri deťom veľa naučíte ( a nasmejete).Pri deťoch môžem robiť to, čo ma napĺňa zvnútra a aj navonok sa to prejavuje, úsmevom na tvári.“

Anička Magdolénová

Anička v súčasnosti študuje predškolskú a elementárnu pedagogiku na Trnavskej univerzite. Popri štúdiu sa venuje dobrovoľníckej činnosti a pracuje ako animátorka s deťmi a mládežou.  Niekoľko rokov spievala v Detskom a dievčenskom  speváckom zbore SRo  a absolvovala hru na flautu v ZUŠ.

Skúsenosti s prácou s deťmi som najskôr nadobudla na letných táboroch a neskôr ako animátorka stretiek. Prácu s deťmi nevnímam len ako sebarealizáciu, ale aj ako príležitosť učiť sa trpezlivosti a pokore.  Štúdium pedagogiky  ma vnútorne napĺňa a rada sa dozvedám nové veci, či už z oblasti detského sveta, ale aj zo psychológie. 

Náš tím v akcií