Lenka Giačová
Vedie detský klub Zahrajda. Má vysokoškolské vzdelanie v odbore predškolská pedagogika a vychovávateľstvo. Absolvovala akreditovaný kurz Montessori pedagogika pre MŠ v Čechách. Je tiež lektorkou pohybových aktivít detí predškolského veku Babyfit a lektorkou plávania detí do 6 rokov (Eva Kiedroňová). Absolvovala kurz Hejného metódy učenia matematiky pre MŠ. Roky organizuje tábory pre deti a rodiny s deťmi.


„Najviac som sa pre svoju rolu učiteľa naučila na troch miestach : v stredisku u saleziánov ako animátorka stretiek, táborov, akcií (kto zažil vie), v Prešporkove – úžasnom rodinnom centre s úžasnými žienkami (kto si skúsi štatutárovanie a život v komunite ľudí rovnakej krvnej skupiny, vie o čom je reč) a v rodine – bohatý rodinný život, plný prekvapení, zvratov a výziev – mám troch akčných synov.“

Zuzana Šimíčková

Vyštudovala učiteľstvo pre MŠ na strednej pedagogickej škole a odbory Hudobnä výchovu a Taliansky jazyk na PdF v Bratislave. Absolvovala  kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný a kurz Montessori pedagogiky pre 3-6 ročné deti. Pracovala ako učiteľka v súkromnej MŠ aj Montessori škôlke, predtým pôsobila niekoľko rokov vo farmaceutických firmách a venovala štúdiu aj praxi s ajurvédskou medicínou, absolvovala kurzy EFT terapie.

Pôsobí zároveň v OZ Moruša biela, kde vedie voľnočasové Montessori herničky pre deti vo veku 2-6 rokov a terapie na uvoľnenie negatívnych emócií pre deti a dospelých.

„Destká radosť  z objavovania sveta a pochopenia súvislostí “dospeláckeho sveta” ma napĺňa radosťou a šťastím, som vďačná, že môžem byť súčasťou tohto procesu.  Pripravené Montessori prostredie je  ideálne tým, že svojou širokou ponukou činností poskytuje voľnosť výberu toho, čo dieťa v danom okamihu potrebuje, radosť zo samotnej činnosti, maximálne sústredenie a vnútornú motiváciu ísť stále ďalej  bez toho, aby bolo dieťa stále niekým povzbudzované zvonka.
Montessori aktivity sú z môjho pohľadu zároveň liekom na nedostaotčné sebavedomie detí. “Pomôž mi, aby som to zvládol sám” je skvelý nástroj pre mnohé deti s úzkosťami, nízkym seavedomím alebo blokmi.“

Sofia Olšovská

Je študentka učiteľstva anglického jazyka a filozofie. K práci s deťmi sa dostala už na strednej škole, kedy opatrovala deti svojich známych. Neskôr sa tento kruh rozšíril a začala pravidelne doučovať anglický jazyk. Skúsenosti s vedením detského kolektívu získala najmä počas letného anglického táboru, ktorý spoluorganizovala.

Učiteľstvo ma fascinovalo od detstva a stať sa učiteľkou bolo vždy mojím snom. Až v neskoršom veku som si uvedomila, aké dôležité je toto povolanie a aký význam má pre spoločnosť. Myslím si, že dobrý učiteľ má deti sprevádzať na ich ceste poznania, vytvárať pre ne bezpečné prostredie na rozvíjanie svojho potenciálu a byť pre nich príkladom dobrého človeka. Rozhodnutie stať sa učiteľkou vnímam ako jedno z najlepších, ktoré som doposiaľ spravila. Táto práca je pre mňa poslaním, ktoré ma neustále obohacuje a robí moje dni krajšími.

Ester

Ještudentkou špeciálnej pedagogiky – dramatoterapie na Univerzite Palackého v Olomouci.  Ako vyštudovaná herečka a odborná spolupracovníčka pôsobí v Divadle Dúhadlo s osobami s downovým syndrómom. Skúsenosti má tiež s pomáhaním a vedením detí pri výchove a vzdelávaní (ako je vedenie detských táborov a i. detských aktivít,  aupair či doučovanie umeleckých činností).

„Ako nadšenkyňa inklúzie s vnímaním odlišnosti, som sa rozhodla venovať sa deťom, pretože si myslím, že jedinečnosť každého dieťaťa je potrebné podporovať už odmalička.“

Anička Magdolénová

Anička v súčasnosti študuje predškolskú a elementárnu pedagogiku na Trnavskej univerzite. Popri štúdiu sa venuje dobrovoľníckej činnosti a pracuje ako animátorka s deťmi a mládežou.  Niekoľko rokov spievala v Detskom a dievčenskom  speváckom zbore SRo  a absolvovala hru na flautu v ZUŠ.

Skúsenosti s prácou s deťmi som najskôr nadobudla na letných táboroch a neskôr ako animátorka stretiek. Prácu s deťmi nevnímam len ako sebarealizáciu, ale aj ako príležitosť učiť sa trpezlivosti a pokore.  Štúdium pedagogiky  ma vnútorne napĺňa a rada sa dozvedám nové veci, či už z oblasti detského sveta, ale aj zo psychológie. 

Náš tím v akcií