Denný program

Pondelok

7.30 – 9.45  Príchod, montessori aktivity, tvorivé aktivity, individuálny plán

9.45 – 10.00 Hygiena, desiata

10.00 – 10.40  Elipsa/Angličtina

10.40 – 12.00 Pobyt vonku

12.00 – 12.30 Obed

12.30 – 15.00 Hygiena, príprava na spánok čítanie knižky, spánok najmenších

13.30 – 14.30 Predškolská príprava

15.00 – 15.30 Olovrant

15.30 – 17.00 Poobedné záujmové aktivity, Pobyt vonku

Utorok

7.30 – 9.45  Príchod, montessori aktivity, tvorivé aktivity, individuálny plán

8.00 – 9.10 Plávanie malkáči (1. skupina – 8.00 – 8.35, 2. skupina – 8.35 – 9.10)

9.45 – 10.00 Hygiena, desiata

10.00 – 10.30  Elipsa

10.30 – 12.00 Pobyt vonku

12.00 – 12.30 Obed

12.30 – 15.00 Hygiena, príprava na spánok čítanie knižky, spánok najmenších

13.30 – 14.30 Predškolská príprava

15.00 – 15.30 Olovrant

15.30 – 17.00 Poobedné záujmové aktivity, Pobyt vonku

Streda

7.30 – 9.30  Príchod, montessori aktivity, tvorivé aktivity, individuálny plán

9.30 – 9.45 Hygiena, desiata

9.45 – 10.00  Elipsa

10.00 – 10.40 Pohybová prípravka – telocvičňa

10.40 – 12.00 Pobyt vonku

12.00 – 12.30 Obed

12.30 – 15.00 Hygiena, príprava na spánok čítanie knižky, spánok najmenších

13.30 – 14.30 Predškolská príprava

15.00 – 15.30 Olovrant

15.00 – 16.10 Folklórik (starší – 15.00 – 15.40, malkáči – 15.40 – 16.10)

16.10 – 17.00 Poobedné záujmové aktivity, Pobyt vonku

Štvrtok

7.30 – 9.45  Príchod, montessori aktivity, tvorivé aktivity, pečenie

9.45 – 10.00 Hygiena, desiata

10.00 – 10.40  Elipsa/Angličtina

10.40 – 12.00 Pobyt vonku

12.00 – 12.30 Obed

12.30 – 15.00 Hygiena, príprava na spánok čítanie knižky, spánok najmenších

13.20 – 14.00 Plávanie predškoláci  

15.00 – 15.30 Olovrant

15.30 – 17.00 Poobedné záujmové aktivity, Pobyt vonku

Piatok

7.30 – 9.30  Príchod, montessori aktivity, tvorivé aktivity, individuálny plán

9.30 – 9.45 Hygiena, desiata

9.45 – 10.00  Elipsa

10.00 – 12.00 Výlet

12.00 – 12.30 Obed

12.30 – 15.00 Hygiena, príprava na spánok čítanie knižky, spánok najmenších

13.30 – 14.30 Predškolská príprava – grafomotorické cvičenia

15.00 – 15.30 Olovrant

15.30 – 17.00 Poobedné záujmové aktivity, Pobyt vonku