Stravovanie

Pri poskytovaní vyváženej stravy deťom spolupracujeme so spoločnosťou Zdravé bruško.

Dbáme na to aby mali deti vždy dostatok ovocia a zeleniny. Preto sú súčasťou jedálnička každý deň. Na výber majú deti viacej druhov.

Dbáme o pitný režim detí. Deťom podávame čistú pitnú vodu alebo nesladený čaj. 

Cena stravy

Cena stravnej jednotky: 5 eur/deň

Cena stravnej jednotky v prípade špeciálnej diéty: 5,50 eur/deň

Cena je rovnaká pri poldennej aj celodennej dochádzke.

Úhrada stravného

Strava sa uhrádza na konci mesiaca podľa skutočného počtu odobratých porcií. Informáciu o výške stravného dostanete vždy posledný deň v mesiaci mailom.

Stravné je potrebné uhradiť na účet:

  • Číslo účtu: SK74 0200 0000 00364305 5551
  • Do poznámky: meno dieťaťa, strava mesiac

Odhlasovanie stravy

V prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ stravu odhlasuje rodič najneskôr do 7.30 v daný deň (stravu je možné odhlásiť vopred aj na niekoľko dní).