Krúžky

Naše stabilné krúžky pre deti navštevujúce škôločku sú plávanie, folklórny krúžok a angličtina. Pre všetkých malých záujemcov z blízka aj ďaleka budeme v priebehu roka pripravovať aj iné zaujímavé aktivity.

Plávanie/Predplavecká príprava

Deti zo škôlky navštevujú 1x týždenne odborne vedené lekcie plávania priamo v budove škôlky. Bazén prevádzkuje Detský klub plávania Plutvička. Plávaním deti sprevádzajú inštruktorky plávania a veľkou výhodou je, že to nie sú pre deti neznáme osoby ale pani učiteľky z triedy, prípadne inštruktorky v
centre stretávajú. Tie učia deti nebáť sa vody, plávať s rôznymi plaveckými pomôckami (rukávnikmi, plaveckým opaskom, penovou doštičkou. slížom, plutvami), zvládnuť vodu na tvári a postupne ponoriť tváričku, vydychovať do vody, splývať na brušku aj chrbátiku, rotovať vo vode, správne kopať
nožičkami.. Postupne sa deti učia základné prvky plávania, skákať do vody, orientovať sa pod vodou.

Všetky lekcie plávania prebiehajú hravou formou.  Do bazéna idú deti v malých skupinách podľa stupňa pokročilosti. V skupinke je  3 – 5 detí. 

Súčasťou plávania je aj saunovanie detí v infrasaune po lekcií plávania. 

Folklórny krúžok

Deti radi tancujú, spievajú, hrajú sa rôzne pohybové hry a veľmi radi hrajú divadlo. Toto všetko im viem poskytnúť folklórny  krúžok. Spoznávajú tu slovenské ľudové piesne, tance, hry, riekanky pod vedením nadšenej folklórnej tanečnice Julky Reinoldovej zo súboru Živel. Deti sa pod jej vedením učia spresňovať rytmus, preciťovať rytmickú stránku hudby, základné tanečné kroky, jednoduché tančeky, hry, vypočítavanky, riekanky. Zoznamujú sa tu tiež s ľudovými zvykmi viažucimi sa k rôznym sviatkom a ročným obdobiam. 

Angličtina

Krúžok angličtiny deti majú 2x do týždňa počas doobedí v škôlke. Lekcie sú vedené v nadväznosti k témam v škôlke. Pomocou hier, riekaniek, piesní, výtvarných a pohybových aktivít sa deti učia ľahkou a zážitkovou formou angličtinu.  Lekcia nie je vedená na učenie izolovaných slovíčok ale na jednoduchú komunikáciu.