Kto sme

Občianske združenie Zahrajda bolo založené v roku 2015 ako dobrovoľné, neziskové a apolitické združenie ľudí, ktorí sa rozhodli poskytnúť deťom a ich rodičom priestor pre ich vzdelávanie a osobnostný rast s cieľom podporovať ich všestranný rozvoj osobnosti a výchovu k hodnotám. 

Hlavným cieľom združenia je trvalo udržateľný, zodpovedný, aktívny a kreatívny životný štýl detí, ako aj ich rodičov, s dôrazom na úctu k rodine, spoločnosti a prírodným hodnotám. O naplnenie tohto cieľa sa snažíme samostatnou výchovou a vzdelávaním s využitím metód a prvkov montessori pedagogiky, organizovaním voľnočasových aktivít pre deti a ich rodičov, spoločnými aktivitami rodín a vzdelávaním rodičov.

Dôležitými pilieromi našej činnosti je spolupráca s rodičmi, vytváranie komunity a podpora sebarealizácie našich členov.

Občianske združenie Zahrajda je zriaďovateľom súkromnej materskej školy Zahrajda. Jej činnosť rozvíjame v  Škôlke a Montessori škôločke.

Projekty občianskeho združenia majú neziskový charakter a všetky príjmy sú použité na rozvoj jeho aktivít. Na krytie prevádzkových nákladov používame školné príspevky, dary od členov a iných darcov, 2% z daní ako aj prostriedky získané z grantov.

Naša filozofia

Hlavným cieľom združenia je zodpovedný, aktívny a kreatívny životný štýl detí, ako aj ich rodičov, s dôrazom na úctu k rodine, spoločnosti a prírodným hodnotám.

Zameriavame sa na samostatnú výchovu a vzdelávanie detí s využitím metód a prvkov montessori pedagogiky („Pomôž mi, aby som to dokázal sám“).

Veľmi dôležité je pre nás aj zmysluplné trávenie voľného času detí, rodičov a celých rodín spolu. Preto ponúkame voľnočasové aktivity, akcie, vzdelávacie programy a kurzy v rôznych oblastiach, ktoré pomáhajú rásť deťom ale aj ich rodičom.