Škôlka 4 – 6 rokov

Škôlka Zahrajda je malou škôlkou rodinného typu s prvkami Montessori pedagogiky určenou prevažne pre deti od 4 – 6 rokov. V prostredí rodinného domu, v malom kolektíve detí si tu svorne nažívame a zažívame tento náš krásny svet na vlastnej koži so všetkým čo k tomu patrí.

Snažíme sa deťom vytvoriť prostredie založené na láskavých vzťahoch, rešpektovaní sa navzájom a na vzájomnej dôvere. To čo nám prináša každodenný život sa snažíme preniesť do pripraveného prostredia podľa princípov Marie Montessori a zážitkovou formou do pripravených tém, rozhovorov, prechádzok či výletov.

Poskytujeme povinné predprimárne vzdelávanie. Sme Registrovaným zariadením predprimárneho vzdelávania Ministerstva školstva. Predškolská príprava je vedená individuálne podľa osobných potrieb predškolákov, obohatená o metódou fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. Hravou formou sa venujeme aj Hejného matematike.

Dôležité pre nás je rozvíjanie osobných záujmov detí, preto ponúkame bohatú ponuku záujmových aktivít a krúžkov – športový krúžok, plávanie, folklórne tance, varenie a pečenie.

Veľmi radi vyrážame do sveta spoznávať svoje okolie na vlastné oči. Preto raz do týždňa chodíme na výlety do okolia (Horský park, Železná studnička, Bratislavský hrad, múzeá, galérie, divadlá, iba tak poznávať Staré Mesto… a kam nás nápady povedú).

Náš názov Zahrajda je vytvorený zo slova Záhrada. Je dôležitou súčasťou našich škôlkárskych životov. Hráme sa tu, tvoríme, pozorujeme, pracujeme, učíme… každé ročné obdobie, v každom počasí. Staráme sa o ňu spoločne.

Pestujeme si ovocie, zeleninu, bylinky. Vieme si tak spestriť náš jedálniček a pripraviť zdravé nápoje s našich byliniek.

Od starostlivosti o našu – Zahrajdinu záhradu prenášame pozornosť detí k ochrane celej našej planéty. Učíme sa triediť odpad, kompostovať biologicky rozložiteľný odpad.

U nás si rastieme každý deň o trošku vyššie a trošku ďalej spolu vykračujeme… z našej škôlky, záhrady, mesta, aby sme deťom pomohli vykročiť do sveta ako vnímavým ľuďom, ktorí poznajú a vážia si seba, ľudí okolo seba a svet v ktorom žijú.

Škôlka je určená pre deti od 4 – 6 rokov.

Pre mladšie deti od 2,5 – 4 rokov máme otvorenú  triedu – Škôločku.

V kolektíve je 12  detí.

Náš tím sa skladá zo skúsených kvalifikovaných pedagógov a asistentov.

Začíname o 7,30 ráno a lúčime sa s vami buď o 12,30 pri poldennej dochádzke alebo 17,00 pri celodennej dochádzke.

Deti prijímame počas celého roka. V prípade záujmu nás kontaktujte. 

Ponúkame

  • rodinné prostredie s láskavými a rešpektujúcimi vzťahmi
  • nadšený personál, ktorí sa stále vzdeláva
  • vekovo zmiešaný kolektív
  • spolupráca s rodinou
  • pripravené prostredie s využitím Montessori pomôcok
  • krásnu záhradu s ihriskom, bylinkovým a zeleninovým záhonom

Snažíme sa

  • akceptovať prirodzené vývojové štádiá detí predškolského veku a dôsledne ich premietať do obsahu, foriem a metód vzdelávania
  • podporovať rozvoj a vzdelávanie každého dieťaťa v rozsahu jeho individuálnych potrieb
  • vytvárať predpoklady pre pokračovanie vo vzdelávaní tým, že maximálne podporujeme individuálne rozvojové možnosti detí
  • rozvoj a podporu sociálnych zručností, kritického myslenia a samostatnosti detí

Našou víziou je pomôcť deťom rásť v pripravenom, rešpektujúcom prostredí aby dokázali rozvinúť svoj potenciál. 

Naučiť sa vnímať seba a tento svet vo vzájomnej harmónií. 

Vytvoriť bezpečné, dôverné prostredie v ktorom sa deti budú cítiť prijaté a rešpektované. Otvorené svetu a výzvam ktoré na nich čakajú. Aby pristupovali k nepoznanému so zvedavosťou a otvorenou mysľou. Pozorovali a poznávali svet  a hľadali si v ňom svoje miesto, na ktorom sa budú cítiť šťastní.

Filozofia školky

Hlavným cieľom združenia je zodpovedný, aktívny a kreatívny životný štýl detí, ako aj ich rodičov, s dôrazom na úctu k rodine, spoločnosti a prírodným hodnotám.

Zameriavame sa na samostatnú výchovu a vzdelávanie detí s využitím metód a prvkov montessori pedagogiky („Pomôž mi, aby som to dokázal sám“).

Veľmi dôležité je pre nás aj zmysluplné trávenie voľného času detí, rodičov a celých rodín spolu. Preto ponúkame voľnočasové aktivity, akcie, vzdelávacie programy a kurzy v rôznych oblastiach, ktoré pomáhajú rásť deťom ale aj ich rodičom.

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Predbežná prihláška do Detského klubu Zahrajda

"(Povinné)" indicates required fields

Meno dieťaťa(Povinné)
Dátum narodenia dieťaťa(Povinné)
Meno rodiča(Povinné)
Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním údajov v súlade s GDPR.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.