Náš tím

Lenka Giačová

Vedie detský klub Zahrajda. Má vysokoškolské vzdelanie v odbore predškolská pedagogika a vychovávateľstvo. Absolvovala akreditovaný kurz Montessori pedagogika pre Mš v Čechách. Je tiež lektorkou pohybových aktivít detí predškolského veku Babyfit a lektorkou plávania detí do 6 rokov (Eva Kiedroňová). Absolvovala kurz Hejného metódy učenia matematiky pre MŠ. Roky organizuje tábory pre deti a rodiny s deťmi.

„Najviac som sa pre svoju rolu učiteľa naučila na troch miestach : v stredisku u saleziánov ako animátorka stretiek, táborov, akcií (kto zažil vie), v Prešporkove – úžasnom rodinnom centre s úžasnými žienkami (kto si skúsi štatutárovanie a život v komunite ľudí rovnakej krvnej skupiny, vie o čom je reč) a v rodine – bohatý rodinný život, plný prekvapení, zvratov a výziev – mám troch akčných synov.“

Helena Kelly Žižáková

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej Fakulte UK v Bratislave. Absolvovala psychoterapeutický výcvik KIP. V súčasnosti je frekventantkou výcviku STAR podľa Virginie Satirovej a Terapie hrou.

V minulosti sa venovala práci s deťmi v rámci Slovenského Skautingu a Domky – združenia saleziánskej mládeže. Učila na osemročnom gymnáziu v Bratislave a organizovala divadelné predstavenia a študijné pobyty.

„Práca s deťmi ma vždy priťahovala ako príležitosť veľa odovzdať a zároveň rovnako veľa načerpať.“

Zuzana Šimíčková

Vyštudovala učiteľstvo pre MŠ na strednej pedagogickej škole a odbory Hudobnä výchovu a Taliansky jazyk na PdF v Bratislave. Absolvovala  kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný a kurz Montessori pedagogiky pre 3-6 ročné deti. Pracovala ako učiteľka v súkromnej MŠ aj Montessori škôlke, predtým pôsobila niekoľko rokov vo farmaceutických firmách a venovala štúdiu aj praxi s ajurvédskou medicínou, absolvovala kurzy EFT terapie.

Pôsobí zároveň v OZ Moruša biela, kde vedie voľnočasové Montessori herničky pre deti vo veku 2-6 rokov a terapie na uvoľnenie negatívnych emócií pre deti a dospelých.

„Destká radosť  z objavovania sveta a pochopenia súvislostí “dospeláckeho sveta” ma napĺňa radosťou a šťastím, som vďačná, že môžem byť súčasťou tohto procesu.  Pripravené Montessori prostredie je  ideálne tým, že svojou širokou ponukou činností poskytuje voľnosť výberu toho, čo dieťa v danom okamihu potrebuje, radosť zo samotnej činnosti, maximálne sústredenie a vnútornú motiváciu ísť stále ďalej  bez toho, aby bolo dieťa stále niekým povzbudzované zvonka.

Montessori aktivity sú z môjho pohľadu zároveň liekom na nedostaotčné sebavedomie detí. “Pomôž mi, aby som to zvládol sám” je skvelý nástroj pre mnohé deti s úzkosťami, nízkym sebavedomím alebo blokmi.“

Sofia Olšovská

Je študentka učiteľstva anglického jazyka a filozofie. K práci s deťmi sa dostala už na strednej škole, kedy opatrovala deti svojich známych. Neskôr sa tento kruh rozšíril a začala pravidelne doučovať anglický jazyk. Skúsenosti s vedením detského kolektívu získala najmä počas letného anglického táboru, ktorý spoluorganizovala.

„Učiteľstvo ma fascinovalo od detstva a stať sa učiteľkou bolo vždy mojím snom. Až v neskoršom veku som si uvedomila, aké dôležité je toto povolanie a aký význam má pre spoločnosť. Myslím si, že dobrý učiteľ má deti sprevádzať na ich ceste poznania, vytvárať pre ne bezpečné prostredie na rozvíjanie svojho potenciálu a byť pre nich príkladom dobrého človeka. Rozhodnutie stať sa učiteľkou vnímam ako jedno z najlepších, ktoré som doposiaľ spravila. Táto práca je pre mňa poslaním, ktoré ma neustále obohacuje a robí moje dni krajšími.“

Ester Žaludko

Je študentkou špeciálnej pedagogiky – dramatoterapie na Univerzite Palackého v Olomouci. Ako vyštudovaná herečka a odborná spolupracovníčka pôsobí v Divadle Dúhadlo s osobami s downovým syndrómom. Skúsenosti má tiež s pomáhaním a vedením detí pri výchove a vzdelávaní (ako je vedenie detských táborov a i detských aktivít, aupair či doučovanie umeleckých činností).

„Ako nadšenkyňa inklúzie s vnímaním odlišnosti, som sa rozhodla venovať sa deťom, pretože si myslím, že jedinečnosť každého dieťaťa je potrebné podporovať už odmalička.“

Anička Magdolénová

Anička v súčasnosti študuje predškolskú a elementárnu pedagogiku na Trnavskej univerzite. Popri štúdiu sa venuje dobrovoľníckej činnosti a pracuje ako animátorka s deťmi a mládežou. Niekoľko rokov spievala v Detskom a dievčenskom speváckom zbore SRo a absolvovala hru na flautu v ZUŠ.

Skúsenosti s prácou s deťmi som najskôr nadobudla na letných táboroch a neskôr ako animátorka stretiek. Prácu s deťmi nevnímam len ako sebarealizáciu, ale aj ako príležitosť učiť sa trpezlivosti a pokore.  Štúdium pedagogiky  ma vnútorne napĺňa a rada sa dozvedám nové veci, či už z oblasti detského sveta, ale aj zo psychológie.

Hľadáme člena tímu

"(Povinné)" indicates required fields

Meno(Povinné)
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Uveďte čo najviac skúseností s prácou s deťmi
Dátum, kedy môžem začať(Povinné)
Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním údajov v súlade s GDPR.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.