Podporte nás

Ak sa rozhodnete podporiť nás akýmkoľvek finančným alebo materiálnym darom, budeme vám veľmi vďační. 

Venovaním 2% alebo 3%

Postup pri poukazovaní 2% dane:

Samostatne zárobkovo činné osoby, nájdu formulár pre zaslanie 2 % z dane ako súčasť daňového priznania. Môžu ho podať  súčasne s daňovým priznaním. Lehota podania: 31.3.

Právnické osoby (firmy) nájdu formulár pre zaslanie 2 % z dane ako súčasť daňového priznania. Môžu ho podať súčasne s daňovým priznaním.

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Finančným darom 

Občianske združenie Zahrajda

Jankolova 9, 851 04 Bratislava

IČO: 50105051

IBAN: SK 74 0200 0000 0036 4305 5551