O škôlke

Naša Súkromná materská škôlka Zahrajda  na Hummelovej 12 v Bratislave funguje od roku 2015. Zriaďovateľom je Zahrajda, o.z. Pôvodne začala fungovať ako Montessori škôločka, neskôr ako Detský klub Zahrajda

Poskytujeme starostlivosť pre deti od 2,5  do 6 rokov.

Naša škôlka je Registrovaným zariadením ministerstva školstva, poskytuje povinné predprimárne vzdelávanie deťom pred nástupom do školy a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

Výchova a vzdelávanie detí prebieha v súlade so Štátnym výchovno-vzdelávacím programom pre materské školy ISCED 0, obohatený prvkami montessori pedagogiky.

U nás

  • Ponúkame prostredie založené na láskavých vzťahoch, rešpektovaní sa navzájom a na vzájomnej dôvere.
  • Rodina  podľa nás zohráva najdôležitejšiu úlohu v živote každého z nás . Snažíme sa vytvoriť priateľské, rodinné prostredie a úzko spolupracovať s celými rodinami. Výchova detí je pre nás o vzájomnej spolupráci.
  • Máme individuálny prístup ku každému dieťaťu a rodine. Podporujeme rozvoj a  vzdelávanie každého dieťaťa v rozsahu jeho individuálnych potrieb.
  • Zameriavame sa na formovanie pozitívnych hodnôt a na rozvoj charakteru detí.
  • To čo nám prináša každodenný život prenášame do pripraveného prostredia podľa princípov Marie Montessori a zážitkovou formou do pripravených tém, rozhovorov, prechádzok či výletov.
  • Dbáme na rozvoj a podporu sociálnych zručností, kritického myslenia a samostatnosti detí.
  • Súčasťou vzdelávacieho programu je bohatá krúžková činnosť – pohybové cvičenia, plávanie, folklórne tance, pečenie a varenie, výlety (okolie, múzeá, galérie, divadlá), angličtina.

Škôlka je v prevádzke od pondelka do piatku v čase 7,30-17,00 hod.

  • Poskytujeme celodennú alebo poldennú výchovnú starostlivosť pre deti od 2,5 – 6 rokov a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
  • V adaptačnom programe Montessori škôločka ponúkame možnosť starostlivosti vo vybrané doobedia 2 alebo 3x v týždni.

Materská škola je dvojtriedna. Každá trieda je vybavená zariadením prispôsobeným veku a potrebám detí v danej triede.

Priestory materskej školy sa nachádzajú v Starom Meste v Bratislave, v mestskej vile s krásnou záhradou s košatými stromami, bylinkovou a zeleninovou záhradou.

Záhrada je dôležitým miestom nášho škôlkárskeho života. Na záhrade trávime veľa času v každom ročnom období, v každom počasí. Deti podporujeme v pozorovaní života v nej, starostlivosti o ňu a veľa vzdelávacích aktivít sa odohráva práve tu. 

 Objekt zdieľame s Detským klubom plávania Plutvička. V bazéne v priamo v našom objekte deti v škôlke navštevujú plavecké kurzy a saunu.

Raz do týždňa deti absolvujú výlet alebo návštevu divadla, výstavy alebo inú zaujímavú akciu.

Materská škola prijíma deti priebežne alebo na začiatku školského roka na základe prihlášky a osobného stretnutia s členom vedenia materskej školy.

Deťom zabezpečujeme celodennú stravu a pitný režim. Obedy pre nás zabezpečuje Maškrtníček.  Dbáme na dostatok čerstvého ovocia a zeleniny. V prípade potreby vieme zabezpečiť stravu aj pre deti s dietnymi obmedzeniami.