Často kladené otázky

Je možné sa prihlásiť počas roka?

Áno. Prijímame deti počas celého roka, záleží na tom či mám voľné miesto.  V prípade záujmu nastúpiť do našej škôlky sa kedykoľvek informujte u nás

Prijímate aj predškolákov?

Áno. Sme registrovaným zariadením na Ministerstve školstva. Spĺňame všetky kritériá potrebné pre poskytovanie povinného predprimárneho vzdelávania. Učiteľky a asistentky majú pedagogické vzdelanie a postujpujeme podľa výchovno-vzdelávacieho plánu vypracovaného na základe Štátneho vzdelávacie programu.

Prijímate deti mladšie ako 2,5 roka?

Nie. Prijímame deti od 2,5 roka a staršie. Podľa našich skúseností je odlúčenie od rodičov a zaradenie sa do kolektívu vhodnejšie v tomto veku. Rozumieme dôvodom umiestňovania mladších detí, u nás im však nevieme vytvoriť adekvátne podmienky.

Musia byť deti pri nástupe odplienkované?

Nie. Deti môžu nastúpiť do škôlky s plienkou. Pri najmenších sa venujeme postupnému učeniu chodenia na nočník a záchod. Počas denného režimu máme pravidelné chvíľky „záchodových návštev“ kde deti v kolektíve pochytia rutinu v takej dôležitej činnosti. Neskôr deti chodia na záchod podľa vlastnej potreby.

Musíme prísť do škôlky do 8.00?

Nie je to podmienkou. Odporúčame však príchod najneskôr do 8.30 aby sa deti stihli v pokoji naladiť na aktivity v škôlke a pokojne si vybrať činnosť podľa svojich preferencií. Predškolákom odporúčame príchod do 8.00 vzhľadom na potrebný návyk vstávania do školy, ktorý ich čaká.