Príspevky

Zriaďovateľ Materskej škôlky o.z. Zahrajda používa na krytie prevádzkových nákladov školné príspevky. 

Mesačné príspevky

  • Poldenná starostlivosť –  500 eur (pondelok až piatok od 7,30 do 12,30)
  • Celodenná starostlivosť –  550 eur (pondelok až piatok od 7,30 do 17,00)

Príspevky za stravu sa uhrádzajú zvlášť

  • stravná jednotka 5 eur/deň

Starostlivosť vo vybrané dni (pri adaptácií detí)

Možnosť vybrať si z viacerých programov:

Doobedný program (vo vybrané dni)

  • 2 x do týždňa – od 7,30 do 12,30
  • 3 x do týždňa – od 7,30 do 12,30

Príspevok na deň – 33 eur

Celodenný program (vo vybrané dni)

  • 2 x do týždňa – od 7,30 do 17,00
  • 3 x do týždňa – od 7,30 do 17,00

Príspevok na deň – 38 Eur

Mesačná výška príspevku sa vypočíta podľa počtu dní v mesiaci. Príspevok sa uhrádza do konca predchádzajúceho mesiaca. V príspevku je zahrnutá aj úhrada stravného. Možnosť 2 náhrad za ospravedlnené absencie.

Možnosť vybrať si vybrané doobedia je podmienená kapacitou škôlky.