Výzva, alebo Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok

Aj tento rok by sme sa radi zapojili do akcie a spríjemnili Vianoce babičkám a deduškom malým darčekom.

Prosíme Vás, ak máte doma prázdne škatule od topánok a čosi vhodné do škatuľky, môžete priniesť do škôlky. Budeme spolu s deťmi pripravovať a baliť škatuľky priebežne. 2.12. 2022 ich odnesieme na zberné miesto.

https://www.kolkolasky.sk/